ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK KİMYASALLARI

SHEILD (KORNLEYOZYON ÖNLEYİCİ)

Arrow Shield potansiyel korozyon yaratıcı ortamlarda uzun süre saklanması gereken metaller için korozyon ve nem önleyici, akışkanlığı temin eden bir sıvıdır. Kode PX24 ve DEF Standart 68/10-2’yi karşılayacak şekilde üretilmiş olan Shield; Kuzey Denizi Petrol Arama Endüstrilerinde, genel mühendislik uygulamalarında, elektrik/telekomünikasyon ünitelerinde son kullanıcılar için geniş bir kullanım alanına sahip olup, karışık metal sistemlerini tuzlu su partiküllerinden koruyan ve yağlama özelliği de bulunan etkili bir koruyucu akışkandır. Bu ürün sıvı bulk olarak ya da aerosol olarak üretilmiştir. Film Kalınlığı: 2 mikron Tuzlu Su Partiküllerine Bağlı Korozyonun Önlenmesi Shield kapsamlı bir korumanın gerektiği, nemli ve tuzlu sulu ortamlarda, özellikle açık deniz endüstrileri, gemicilik ve mühendislik sahalarında önemli bir kullanım alanına sahiptir. Shield Def 68-10/2 Annex C’de bulunan Test 8’in gerektirdiği 20 C0 deki 100 saatlik korozyonsuzluk parametresini karşılar. UK CEGB raporu C19/250/A 1437 Arrow Shiled’in standartları sağladığını onaylamıştır. Film Oluşturma Özellikleri Korozyon koruyucunun sürekli homojen bir film tabakasına sahip olması gerekir. Yukarıda belirtilen CEGB testinde film tabakası test süresince azami bir kararlılık göstermiştir. Bu sonuç DEF 68-10/2 ve DEF 2000 Metot 23 de tekrarlanıştır. Lak Oluşum Özellikleri CEGB’nin 150 C0 da Test 9b DEF 68-10/2 ye göre kabul edilebilen lak kalınlığı standart test panelinde 20 mg’den az olup Shield standart panel üzerinde 6,4 mg lak oluşturmuştur. Metal Korozyonunun Önlenmesi Gemicilik ve açık deniz endüstrileri gibi çok sert hava şartlarında; demir, çelik ve bu yüzeylere bağlı diğer metal yüzeylerde, ortaya çıkan korozyonları önleyici bir malzemedir. Bu alanlarda Shield rutin bakım için yapılmış diğer ürünlere göre çok daha etkin ve kalıcı olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. Shield demir/demir olmayan (alüminyum, galvanize saç vs.) gibi malzemeyi koruyucu yumuşak film yağlayıcılarına göre çok daha iyi bir korozyon önleyiciliğine sahiptir. Bu fenomen özellikle tabaka veya ince saçların birbirleriyle üstü üste bulunduğu ortamlarda, tuzun meydana getirdiği korozyonlarda çok önemlidir; örneğin alüminyum, çelik ve çinko tellerin yakın temasta olduğu 400 KV’lik transformatörlerin korozyondan korunmasında. Asit Buharı Resistansı Shield’in diğer bir önemli özelliği de kükürt dioksit, asetik ve formik asit buharlarına karşı koruyucu olmasıdır. Bu özellikle çelik parçaların ahşap içinde yapılan nakliyelerinde büyük önem taşır. Bu özellik İngiltere Ticaret Departmanı tarafından organik asit buharlarına karşı koruma dokümantasyonu olarak yayınlanmış bulunmaktadır. Ayrıca baca ve diğer kaynaklardan gelen kükürt dioksit uzun vadede önemli korozyon problemleri yaratır. Shield tüm bu durumlarda daha önce belirtilen geleneksel yumuşak fil yağlayıcılarında göre çok daha etkilidir. Daldırma Sistemlerde Suya Karşı Koruma Özellikleri Shield; DEF 2000 Metot 25’e göre hazırlanmış ve tamamıyla ıslatılmış bir test panelinde, PX24 ihtiyaçlarına cevap vermek için modifiye edilmiş IP 178 Metot B’nin kriterlerini tamamen karşılar. Pratik uygulamalarda pas alma ve asitle dağlama vs sonrasında yapılan korozyon önleme aşamasında, su ile durulamadan gelen ve tankın dibine çöken su ve diğer kimyasallarla emülsyon teşekkül ettirmez, böylelikle arkadan gelen parçaların olumsuz etkilenmemesini sağlar. Bu özellik Kuzey denizi operasyonlarında valfların basınç testlerinde çok önemlidir. Burada Shield korozyon önleyici ve basınçlı akışkan olarak bir çok kere geriye dönüştürülebilir, depolanabilir ve defalarca kullanılabilir. Bu kategoride Shield elektrik/telekomünikasyon sistemlerinde sudan arındırıcı olarak sistemin sudan arınır arınmaz ateşlenmesini ve tekrar başlatılmasını sağlar. Plastik ve Lastiklere Etkisi Shield polietilen, naylon, bakalit, pvc, polipropilen, nitril ve bütil lastiklere etki etmez. Bu özelliği İngiliz Otomotiv Birliği Mühendislik Hizmetleri tarafından bağımsız olarak test edilmiştir. Doğal lastikler daha az dayanıklı olup contaların ayrıca test edilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan hassas plastikler Shield’in elektrikli ortamlarda kullanımı açısından daha da önemlidir çünkü bu tür polikarbon gibi hassas plastikler 1.1.1 trikloretenden çok olumsuz etkilenirler. KULLANIM ALANLARI Shield her türlü endüstride kısa vadeli korozyon ve su önleyici olarak elektrik ve mekanik ortamlarda uygulanabilir.


Kullanım Şekli

Yukarıda belirtilen performansları sağlayabilmesi için seyreltilmeden uygulanmalıdır. Ancak üründen tam performans potansiyeli istenmeyen durumlarda uygulama öncesi white sprit veya kerosen ile seyreltilebilir. Genel olarak uygulayıcı tarafından performans düşüşü göz önüne alınarak Shield 1/3 oranında seyreltilebilir. Sprey olarak Shield yüzeye doğrudan uygulanır ve daldırma sistemlerinde parça 5 dakika bekletilmelidir. Shield korozyon koruyucu olarak asitle temizleme veya pas almadan sonra uygulanacaksa su ile durulamanın çok iyi yapılmış olması gerekmektedir.